Публічна оферта і правила музею

Публічна оферта та правила відвідування науково-освітнього інтерактивного простору Музей науки

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на надання послуг з відвідування освітньо-наукового простору Музею науки в місті Києві, шляхом придбання квитка

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1. «Організатор» – Національний центр «Мала академія наук України», місцезнаходження: 04119, Україна, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 38-44, ідентифікаційний код 32827468, яке надає Покупцям послуги з відвідування Музею, шляхом продажу квитків.

1.2. «Покупець» – фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує послугу.

1.3. «Квиток» – документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Відвідувача на одноразове відвідування Музею (вхідний Квиток). Квиток, роздрукований на паперовому носії є розрахунковим документом. Квиток не є товаром.

1.4. «Відвідувач» – особа, яка безпосередньо відвідує Музей по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає послугу.

​​​​​​​1.5. «Послуга з відвідування Музею» – послуга з відвідування освітньо-наукового простору Музею науки в місті Києві, яка надається Покупцеві Організатором.

1.6. «Акцепт» – це відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору (оплата послуг та ін.) вважається акцептом.

1.7. «Акцепт оферти» – повне і беззастережне прийняття умов Договору-оферти, шляхом здійснення дій Покупцем, що виражає намір скористатися Веб-сайтом для оформлення Послуг.

1.8. «Замовлення» – обраний Покупцем Квиток, який підтверджує бажання відвідати Музей, для чого Покупець: погоджується з цією офертою, обирає серед доступних до продажу в системі Квиток, спосіб оплати Квитка; та щодо якого Покупець отримав від Організатора підтвердження вартості Квитка, можливості його бронювання / резервування / придбання, та здійснив таке його бронювання / резервування / оплату.  

1.9. «Музей» – освітньо-науковий простір Музей науки в місті Києві.

1.10. «Номінальна ціна Квитка» – вартість послуги з відвідування Музею.

1.11. «Ціна Квитка» – сукупна сума Номінальної ціни Квитка й Сервісного збору (комісія платіжної системи).

1.12. «Правила перебування в Музеї» – це норми й правила Організатора, встановлені для Відвідувачів під час їх перебування в Музеї.

1.13. «Система» (автоматизована система продажу квитків) –  програмно-технічний  комплекс Організатора, призначений для ведення квиткового господарства, забезпечення обліку операцій, та реалізації можливості замовлення та придбання Квитків.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах, визначених у цій публічній пропозиції (оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами між Організатором і Покупцем укладається договір на надання Послуги з відвідування Музею, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Відвідувачем Музею, на яку Покупець придбаває Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Організатору вартість такої Послуги з відвідування Музею (далі – Договір на надання Послуги з відвідування Музею).

  1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Ця публічна пропозиція укласти договір (оферта) містить умови, при згоді й дотриманні яких, Покупець може придбати Послуги з відвідування Музею, шляхом купівлі Квитка, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати.

3.2. В результаті придбання Квитка до Музею, між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Послуги з відвідування Музею, визначеної у Квитку. Придбаний Квиток підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск Відвідувача (тобто пред’явника Квитка), з метою споживання Відвідувачем Послуги з відвідування Музею.  

3.3. Для споживання послуги з відвідування Музею, Покупцю / Відвідувачу необхідно здійснити всі залежні від нього заходи:

3.3.1. замовити й оплатити Квиток.

3.3.2. одержати Квиток. У випадку замовлення Квитка в електронній формі (Е-Квитка або М-Квитка) через Систему Організатора (он-лайн з веб-браузера за адресою: https://sciencemuseum.com.ua/), Організатор протягом однієї (1) хвилини після оплати Квитка покупцем (тобто одержання Організатором від банківської установи підтвердження про списання коштів з картки міжнародної платіжної системи Покупця), відправляє квиток на вказану при реєстрації електронну адресу Покупця. Покупець може увійти за допомогою веб-браузера до своєї електронної адреси, скачати та роздрукувати отриманий Е-Квиток (файл в форматі .pdf) на папері формату А4 (210×297мм) без будь-якого викривлення форми, формату, кольору, масштабу, а так само будь-якої іншої обробки отриманого файлу, нанесеного на Квитку тексту та/або зображення (включаючи штрих-код). Роздрукований на папері Е-Квиток використовується для проходу та пред’являється на контроль. Покупець самостійно забезпечує відкриття вкладеного електронного Квитка, його зчитування і друк на папері.

3.3.3. прибути до Музею, пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення).

3.3.4. не залишати зі своєї ініціативи Музей. У тому випадку, якщо Відвідувач зі своєї ініціативи покинув Музей, послуга з відвідування Музею вважається наданою / спожитою Покупцем / Відвідувачем у повному обсязі й належним чином.

3.3.5. не порушувати Правил перебування в Музеї, встановлені Організатором.

3.4. Здійснюючи замовлення Квитків, Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Послуги з відвідування Музею) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним послуги з відвідування Музею, їх кількість, вартість, якість, асортимент, основні властивості, умови використання, Номінальну ціну Квитка, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Організатора, і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Організатор здійснює  дії, які спрямовані винятково на укладення Договору на надання Послуги з відвідування Музею (продаж права на відвідування Музею й одержання послуги з відвідування Музею Організатора), шляхом продажу Квитка. 

  1. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ)

4.1. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Організатору свої персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Відвідувачів) в письмовій (електронній) формі – при замовленні Квитка через Систему. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Організатору право безстрокової їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних, у тому числі з використанням Системи. У випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Організатору персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Організатору, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Організатором. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Організатора на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

4.2. Якщо інше не буде зазначено в умовах Замовлення, Квиток може бути замовлений і отриманий в електронній формі, при замовленні он-лайн (Е-Квиток / М-Квиток). 

4.3. Замовлення Квитків здійснюється он-лайн, шляхом реєстрації та доступу до Системи з веб-браузера, перейшовши на веб-сайт: https://sciencemuseum.com.ua/ і пройшовши процедуру замовлення.

4.4. Процедура Замовлення Квитка Організатора (узгодження й підтвердження згоди стороною з усіма істотними та додатковими умовами договорів, що укладаються) передбачає проходження сторонами таких обов’язкових етапів:

4.4.1. обрання Покупцем  квитка, який перебуває у вільному продажу Організатора (тобто який не зарезервований, не заброньований, і не проданий на момент здійснення замовлення);

4.4.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка шляхом вказівки при замовленні: форми Квитка (електронна чи паперова), способу його одержання, підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупець натиснувши на відповідну кнопку Системи, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Систему. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної послуги з відвідування Музею Організатора. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про послуги з відвідування Музею, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом. Після підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка, та підтвердження Організатором можливості придбання Покупцем такого Квитка, такий Квиток вважається Замовленим, та резервується за Покупцем. Такий резерв триває до оплати Покупцем замовленого ним Квитка, однак не більш ніж п’ятнадцять (15) хвилин – у випадку здійснення Покупцем замовлення через Систему. У тому випадку, якщо Покупець не оплатить замовлення (Ціну Квитка) протягом зазначеного часу резервування, замовлення вважається анульованим, і Квиток повертається у вільний продаж;   

4.4.3. оплата Ціни Квитка проводитися в безготівковій формі, який він робить при Замовленні. Оплата в безготівковій формі може здійснюватися шляхом оплати Ціни Квитка платіжним дорученням, або за допомогою спеціальних платіжних засобів небанківських платіжних систем, чи міжнародних платіжних систем MasterCardWorldwide, CirrusMaestro або VISA International, випущених на ім’я Покупця. За збереження та захист даних таких платіжних засобів, а також за здійснення платежу  несе банк, чи інша фінансова установа які випустили платіжний засіб чи є операторами платіжної системи за допомогою якої Покупець здійснює оплату. Оплата в безготівковій формі платіжним дорученням вважається здійсненою в момент одержання Організатором коштів на свій поточний розрахунковий рахунок. Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів  вважається здійсненою в момент одержання Організатором від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі Ціни замовленого Квитка, на банківський рахунок Організатора. До одержання Організатором на свій банківський рахунок коштів у розмірі оплаченої Покупцем суми замовлення, таке замовлення, а так само і грошова транзакція (перерахування коштів) не може бути анульоване, відмінене, або оскаржене. При оплаті платіжним дорученням чи за допомогою спеціальних платіжних з Покупця на користь банків чи операторів платіжних систем може стягуватись окрема плата за розрахунково-касове обслуговування, яка не включена в Ціну Квитка.      

4.5. Квитки в електронній формі (Е-Квиток / М-Квиток) надсилаються Покупцю протягом 1 хвилини на вказану при реєстрації електронну адресу. 

4.6. Здійснивши замовлення й одержавши Квиток, між Організатором і Покупцем укладається Договір на надання послуги з відвідування Музею. Отримати послугу може Відвідувач (тобто Покупець, або третя особа, у випадку укладення Покупцем договору на користь третьої особи), який пред’явить на вході в Музей, дійсний Квиток на контроль. 

4.7. Організатор зобов’язується забезпечити пропуск Відвідувача який пред’явить на вході дійсний Квиток для одержання ним послуги з відвідування Музею, за умови дотримання таким Відвідувачем Правил перебування в Музеї. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Організатора, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Відвідувачем контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж. У зв’язку з цим, з метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Покупець / Відвідувач повинні прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток, або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

5.1. ПОКУПЕЦЬ / ВІДВІДУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.1.1. Вказувати винятково повну й достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати й реквізити доставки, і інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо замовлення Покупця не буде виконано / буде виконаний не коректно, не точно, або не повно через помилкові, не точні або не повні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті, або не вірно, або не повно або не точно викладених Покупцем при здійсненні замовлення чи його оплаті – Організатор не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням;

5.1.2. Виконати здійснене Замовлення, у тому числі в повному обсязі оплатити його в передбачені строки, поки таке замовлення не було анульовано. Квиток по анульованому замовленню не залежно від того з чиєї ініціативи він був анульований, надходить у вільний продаж.

5.1.3. Дотримуватись Правил перебування в Музеї.

5.2. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

5.2.1. У випадках, зазначених в цій оферті анулювати замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору, та вимагати у нього повернення Номінальної ціни Квитка на умовах та в порядку, передбаченому Розділом Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року.

5.3. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.3.1. Надати Покупцеві або Відвідувачу в інтересах якого Покупець уклав Договір на надання послуги з відвідування Музею (п.2.1.) послуги з відвідування Музею в місці й час зазначеними в Квитку.

5.4. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:

5.4.1. Вимагати від Покупця / Відвідувача належного й точного виконання умов цієї оферти, здійсненого Покупцем та прийнятого Організатором замовлення, Правил перебування в Музеї.

5.4.2. Змінювати ціни на не замовлені (не зарезервовані) й не оплачені Квитки.

5.4.3. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка, якщо Покупець порушує умови здійсненого ним замовлення.

5.4.4. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

  1. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Замовлення, в частині укладення Договору на надання послуги з відвідування Музею (п.2.1.), вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Організатора, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Організатору свою згоду придбати обраний ним Квиток, або Організатор не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві;

6.2. Замовлення, вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання послуги з відвідування Музею припиненими, якщо: 

6.2.1. Покупець не оплатив Ціну Квитка протягом п’ятнадцяти (15) хвилин після підтвердження Організатором можливості придбання Квитка, якщо замовлення здійснювалося Покупцем через Систему;

6.2.2. Відвідувач не прибув до Музею, та/або порушив Правила перебування в Музеї, у зв’язку з чим, не був допущений, або був виведений із Музею силами співробітників Організатора, та/або втратив Квиток, і, через це не зміг одержати послугу з відвідування Музею повністю або частково; У цьому випадку оплачені Покупцем Ціна Квитка та вартість доставки Квитка, поверненню не підлягають;

6.3. Замовлення, в частині п.2.1 цієї оферти (Договір на надання послуги з відвідування Музею) вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і покупцем договору на надання послуги з відвідування Музею припиненими, якщо:

6.3.1. Організатор скасував відвідування Музею (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);

6.3.2. Організатор фактично не надав можливості відвідування Музею у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець не зміг одержати замовлену ним послугу з вини Організатора;

6.4. У випадках, визначених в п.6.3. цієї оферти Покупець, який не отримав послуги з відвідування Музею, має право вимагати у Організатора повернення йому Номінальної ціни Квитка. Вартість Супутніх послуг (Сервісний збір, комісія платіжної системи і вартість доставки Квитка), які були надані належним чином, у цьому випадку поверненню не підлягають;

6.5. Якщо іншого не обумовлено в цій оферті, усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої послуги з відвідування Музею, а так само будь-які вимоги по поверненню Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди, або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем, і винятково Організаторові як безпосередньому виконавцеві  послуг з відвідування Музею. 

6.6. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від послуги з відвідування Музею Організатора, і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, в тому числі через ненадання йому послуги з відвідування Музею Організатором.       

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.1. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання послуги з відвідування Музею в межах укладеного Договору про надання послуги з відвідування Музею. Неналежним наданням послуги з відвідування Музею є надання такої послуги в супереч умовам, визначеним в Замовленні, та відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню послуги з відвідування Музею перед Покупцем обмежується Номінальною вартістю Квитка, придбаного для отримання такої послуги з відвідування Музею. 

7.2. За невідповідність якості послуги з відвідування Музею суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій оферті, та не визначені в Квитку, Організатор відповідальності не несе. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої послуги з відвідування Музею можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших відвідувачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням послуги з відвідування Музею.

7.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, збої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах, каналах зв’язку, тощо. При цьому, у тому випадку, якщо Організатор надав можливість відвідування Музею, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець / Відвідувач не зміг потрапити до Музею через дію непереборної сили, хворобу, страхи, або інші причини, які не залежать від Організатора, Договір на надання послуги з відвідування Музею вважається виконаним належним чином, та Номінальна ціна Квитка Покупцю не повертається (не компенсується).

7.4. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором, які будуть випливати з Договору на надання послуги з відвідування Музею мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Організатора. 

 

Правила відвідування науково-освітнього інтерактивного простору Музей науки 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила визначають порядок відвідування науково-освітнього інтерактивного простору Музей науки у м. Києві (далі – Музей), основні права, обов’язки та правила поведінки відвідувачів у приміщеннях та в експозиційних зонах будівлі Музею.

1.2. Правила розроблені на підставі Статуту Національного центру «Мала академія наук України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2019 року №1152/525.

1.3. Дія Правил поширюється на всіх без винятку відвідувачів Музею незалежно від громадянства, статі, віросповідання, віку та мети відвідування Музею.

1.4. Відвідування Музею здійснюється у період його роботи відповідно до затвердженого режиму за вхідними квитками, придбаними у касі Музею або на офіційному веб-сайті Музею (https://sciencemuseum.com.ua/).

1.5. Купуючи вхідний квиток, відвідувач автоматично погоджується з цими Правилами.

1.6. Пільгові вхідні квитки видаються в касах Музею лише за умови пред’явлення оригіналу документа (згідно з переліком категорій відвідувачів, які мають право на пільговий вхід).

1.7. Вхід відвідувачів у приміщення та до експозиційних зон будівлі Музею здійснюється лише за умови пред’явлення квитка.

1.8. Відвідувач, який має квиток до Музею, може входити та виходити з експозиційних зон лише через встановлений вхід та вихід в Музеї.

1.9. Музей розташовано за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1, 02000, м. Київ (Павільйон №23 «Наука»).

1.10. Режим роботи Музею затверджується наказом директора Національного центру «Мала академія наук України». Детальна інформація про робочі дні та години подається на офіційному веб-сайті Музею, а також на рецепції Музею.

1.11. Музей може бути зачинено на час проведення офіційних, масових заходів та з технічних причин.

1.12. Музей залишає за собою право відкриватися і закриватися також в інші дати та години.

1.13. Вхід у приміщення та до експозиційних зон будівлі Музею, а також продаж квитків припиняються за півтори години до завершення роботи Музею.

1.14. З міркувань безпеки кількість відвідувачів у приміщеннях та експозиційних зонах Музею може бути обмеженою.

1.15. Відвідування Музею є індивідуальним. Музей не надає екскурсоводів. Сторонні екскурсоводи не мають права працювати у приміщеннях та експозиційних зонах Музею.

1.16. Здійснення аматорської фото- та відео- зйомки у приміщеннях та експозиційних зонах Музею дозволяється за наявності вхідного квитка. Професійна фото- та відео- зйомка здійснюється лише після письмового дозволу Адміністрації Музею.

1.17. Відвідувач, що придбав квиток до Музею, дає згоду на здійснення фото та відеозйомки Адміністрацією простору та використання матеріалів зі своїм зображенням у соціальних мережах та на сайтах Національного Центру «Мала академія наук України».

1.18. Адміністрацією Музею можуть встановлюватися додаткові Правила відвідування в особливий період. Також в особливий період відвідування Музею здійснюється виключно у часових рамках вибраних відвідувачем і вказаних на вхідному квитку.

2. ДІТИ В МУЗЕЇ:

2.1. Діти до 12-ти років знаходяться в Музеї лише у супроводі батьків, законних представників, вчителів, вихователів, або інших уповноважених осіб (далі – Дорослі).

2.2. Поведінка Дорослих та дітей, які перебувають в Музеї, не повинна заважати третім особам, представляти загрозу їх життю та здоров’ю.

2.3. Дорослі несуть відповідальність за поведінку своїх підопічних та за будь-яку заподіяну ними шкоду згідно з чинним законодавством України.

2.4. Діти під час відвідування Музею повинні дотримуватися правил техніки безпеки та виконувати вказівки співробітників Музею.

2.5. Кожна організована група неповнолітніх повинна перебувати в приміщеннях та експозиційних зонах Музею у супроводі Дорослого. У разі таких груп, на одного Дорослого може бути не більше 20 неповнолітніх осіб.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ВІДВІДУВАЧІВ

3.1. Забороняється діяти будь-якими способами, небезпечними для інших відвідувачів та обладнання Музею. Зокрема, відвідувачам заборонено:

• виносити елементи обладнання Музею за межі приміщення;

• переміщувати елементи обладнання Музею за межі призначених для них місць;

• ламати й псувати експонати та інше обладнання Музею, а також наносити на них будь-які написи і малюнки, подряпини;

• класти на експонати та інше обладнання Музею будь-які речі, предмети чи одяг;

• заходити з тваринами та будь-якими іншими живими істотами, за винятком собак-поводирів та собак-помічників;

• приносити до Музею вибухонебезпечні, вогненебезпечні, легкозаймисті, отруйні та їдкі речовини, вогнепальну зброю, колючі та ріжучі предмети;

• приносити та вживати у Музеї алкоголь, курити, вносити та вживати наркотичні речовини, користуватися електронними сигаретами;

• приносити до Музею велосипеди, скутери, скейтборди, роликові ковзани чи інші подібні пристрої та кататись на них;

• приносити до Музею їжу і напої, окрім спеціального дитячого харчування в пластиковій тарі, а також здійснювати прийоми їжі і напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених, зокрема заборонено в експозиційних зонах;

• підвищувати тон, кричати, ображати, принижувати своїх або чужих дітей, дорослих та співробітників Музею;

• фізично контактувати з чужими дітьми, фізично карати своїх або чужих дітей;

• проводити комерційну, торгову та рекламну діяльність, політичну агітацію у Музеї;

заходити в технічні та службові приміщення Музею без дозволу Адміністрації Музею.

3.2. Забороняється перебування в приміщеннях та в експозиційних зонах будівлі Музею для осіб, що перебувають у стані алкогольного сп’яніння, та осіб, що перебувають у стані наркотичного сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані та під впливом медичних препаратів, які уповільнюють реакцію людини, а також особам, які поводяться таким чином, що загрожує безпеці відвідувачів та експонатів, порушує порядок, або порушують загальноприйняті норми поведінки в громадських місцях.

3.3. Вхід до експозиційних зон забороняється з рюкзаками та сумками, більшими за параметри 30х20х15 см, та верхнім одягом.

3.4. Відвідувачі зобов’язані дотримуватися правил техніки безпеки і проявляти обережність у приміщеннях та експозиційних зонах будівлі Музею.

3.5. Відвідувачі несуть відповідальність за наслідки своїх дій, власну неуважність та/або недбалість.

4. АДМІНІСТРАЦІЯ МУЗЕЮ МАЄ ПРАВО:

4.1. Виключати експонати, які зазнали зовнішнього пошкодження, або технічної несправності.

4.2. Огороджувати будь-яку частину приміщень та експозиційних зон будівлі Музею для обмеження доступу відвідувачів.

4.3. Забороняти доступ відвідувачів до будь-якої частини приміщень та експозиційних зон будівлі Музею або несправних деяких експонатів, що не є підставою для повернення всієї або частини коштів за квиток.

4.4. У разі неадекватної поведінки відвідувачів, порушення ними положень визначених цими Правилами, достроково припинити їх перебування в Музеї. Кошти за квиток поверненню не підлягають.

4.5. Якщо дитину, залишену без Дорослого не забрали з Музею після закінчення часу роботи Музею, Адміністрація Музею має право передати дитину поліції.

5. АДМІНІСТРАЦІЯ МУЗЕЮ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

5.1. За речі та предмети, залишені без нагляду.

5.2. За збереження одягу та іншого майна, залишеного у приміщеннях та експозиційних зонах будівлі Музею.

5.3. За втрату грошей або інших цінних речей відвідувачів, залишених ними в гардеробі, у приміщеннях та експозиційних зонах Музею.

5.4. За пошкодження, завдані одягу під час знаходження відвідувача в Музеї.

5.5. За шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну дитини або відвідувача в результаті недотримання даних Правил.

5.6. За неповнолітніх осіб старших 12-ти років, які самостійно перебувають у Музеї.

5.7. Співробітники Музею не здійснюють нагляд, виховання i догляд за дітьми незалежно від їх віку. Вся відповідальність за нагляд, виховання i догляд за дитиною під час її перебування в Музеї покладається на Дорослого.

5.8. За будь-які дії та події, спричинені недотриманням рекомендацій співробітників або неналежним використанням експонатів.

6. БЕЗПЕКА

6.1. Про будь-які поломки, пошкодження обладнання Музею слід негайно повідомляти працівників Музею.

6.2. Деякі експонати Музею є травмонебезпечними. Через сильні електромагнітні поля, шумові та світлові ефекти, наявні в Музеї, вагітним жінкам та людям, які використовують медичні електронні пристрої, такі як кардіостимулятори, інсулінові помпи, слухові апарати тощо, а також людям хворим на епілепсію, заборонено підходити до конкретних експонатів та експозиційних зон. Такі експонати позначені відповідними знаками.

6.3. Експонати слід використовувати відповідно до вказівок інтерпретаторів або інших осіб, визначених Музеєм та враховуючи попередження або текстові інструкції.

6.4. Аптечка знаходиться на рецепції Музею.

6.5. У приміщеннях та експозиційних зонах Музею постійно ведеться відеоспостереження та відеозапис.

7. ПОРЯДОК ПРОПУСКУ НА ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ АБО ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

7.1. Пропускний режим в приміщення та до експозиційних зон будівлі Музею на період надзвичайних (аварійних) ситуацій обмежується.

7.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена цими Правилами.

8. ПОРЯДОК ЕВАКУАЦІЇ ВІДВІДУВАЧІВ З ПРИМІЩЕНЬ ТА ЕКСПОЗИЦІЙНИХ ЗОН БУДІВЛІ МУЗЕЮ 

8.1. За встановленим сигналом оповіщення всі відвідувачі Музею, у т.ч. працівники, евакуюються з будівлі згідно з планами евакуації, що знаходяться в приміщенні Музею на видному й доступному для відвідувачів місці.

8.2. Пропуск відвідувачів у приміщення Музею припиняється.

8.3. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, - забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю Музею.

9. ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНОВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19

9.1. На період встановленого карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території України у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Музеї діють особливі правила відвідування:

• наявність засобів індивідуального захисту на обличчі, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають повністю рот та ніс, є обов’язковим для усіх відвідувачів від 6-ти років;

• співробітники Музею мають право робити відвідувачам зауваження і наполягати на застосуванні засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, а також вимагати залишити приміщення та експозиційні зони будівлі Музею у разі недотримання цих Правил;

• усім відвідувачам Музею, у тому числі дітям, при вході до Музею здійснюється температурний скринінг безконтактним методом. У разі виявлення температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострої респіраторної вірусної інфекції (нежить, кашель тощо), відвідувач не допускається до приміщень та експозиційних зон будівлі Музею;

• відвідування приміщень та експозиційних зон будівлі Музею здійснюється виключно у часових рамках вибраних відвідувачем і вказаних на вхідному квитку;

• з міркувань безпеки кількість відвідувачів у приміщеннях та експозиційних зонах будівлі Музею може бути обмеженою відповідно до вимог встановлених карантинних зон та рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19;

• інші правила залежно від встановлених карантинних зон та рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.